ĐÈN UV HANOVIA - TIÊU CHUẨN EU, G7 CHO NGÀNH BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VÀ DƯỢC PHẨM
Tin tức
Tin tức
Tin tức

Heterotrophic Plate Count (HPC) là gì

Popular Posts

 • Heterotrophic Plate Count (HPC) là gì

  Heterotrophic Plate Count (HPC) là phương pháp định lượng vi sinh vật dị dưỡng, có lịch sử sử dụng lâu dài trong ngành sinh học nước. Vào cuối thế kỷ 19, các xét nghiệm HPC được sử dụng làm chỉ số đánh giá hoạt động  các quy trình xử lý, do đó HPC là chỉ số gián tiếp để đánh giá về an toàn nước. Tuy nhiên, thực tế phương pháp này hiện nay đã giảm, khi phương pháp định lượng vi khuẩn chỉ thị phân được sử dụng nhiều trong thế kỷ 20.

  Tuy vậy, các phép đo HPC vẫn tiếp tục phát triển mạnh, đặc biệt là trong ngành thực phẩm và đồ uống, nhờ việc tăng cường áp dụng các Kế hoạch An toàn Nước (WSP) và các nguyên tắc HACCP, được phát triển để xác định và kiểm soát các vấn đề tiềm ẩn về an toàn sản phẩm trước khi chúng xảy ra, ngăn ngừa việc thu hồi sản phẩm, tiền phạt và thiệt hại thương hiệu.

  Theo Reasoner (1990), HPC là một công cụ hữu ích để:

  1) Giám sát hiệu quả quá trình xử lý và khử trùng nước;

  2) Thu thập thông tin bổ sung về mức HPC có thể cản trở việc phát hiện coliform trong các mẫu nước được thu thập để giám sát tuân thủ quy định;

  3) Đánh giá những thay đổi về chất lượng nước thành phẩm trong quá trình phân phối và lưu trữ trong hệ thống phân phối;

  4) Đánh giá sự phát triển của vi sinh vật trên các vật liệu được sử dụng trong xây dựng hệ thống phân phối và xử lý nước uống;

  5) Đo lường khả năng tái sinh hoặc phát triển của vi khuẩn;

  6) Theo dõi sự thay đổi quần thể vi khuẩn sau các sửa đổi xử lý, chẳng hạn như thay đổi loại chất khử trùng được sử dụng.

Liên hệ với chúng tôi