PureLine DC PH
 

 

 

PureLine DC PH - Giải pháp UV khử clo và diệt khuẩn cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống.

Hệ thống UV PureLine DC PH của Hanovia cung cấp liều lượng UV cao, đảm bảo để loại bỏ clo và diệt khuẩn hiệu quả cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Bằng cách sử dụng tia cực tím để loại bỏ clo tự do, Đèn UV Hanovia sẽ giúp bảo vệ màng RO khỏi cả clo dư và ô nhiễm sinh học. Khử clo bằng tia cực tím mang lại những lợi thế khác biệt so với các công nghệ truyền thống như Lọc than hoạt tính (ACF) hoặc sử dụng hóa chất natri Metabisulphite (SMB). Những phương pháp khử clo truyền thống có khả năng tái nhiễm vi khuẩn cao và yêu cầu không gian lắp đặt nhiều hơn đáng kể so với hệ thống đèn UV, dẫn đến chi phí vận hành sẽ cao hơn.

PURELINE DC PH  
 

 

 
 

 

 
Pure Dine DC DCD
 
 
 
 

 

 

Các Vị trí UV thường lắp đặt trong các hệ thống nước Thực phẩm & Đồ uống điển hình.

PureLine DC
 
 
 

 
 

 

 
PureLine DCD PH
 

 

 

PureLine DCD PH - Hệ thống UV khử clo dioxide cho Thực phẩm và Đồ uống.

Các hệ thống UV PureLine DCD PH của Hanovia cung cấp liều lượng UV cao, đảm bảo loại bỏ clo dioxide (ClO2) và khử trùng hiệu quả cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Bằng cách sử dụng tia cực tím để loại bỏ clo dioxide (ClO2), Đèn UV Hanovia giúp bảo vệ màng RO khỏi cả Clo dioxide (ClO2) và ô nhiễm sinh học. Loại bỏ Clo dioxide (ClO2) bằng tia cực tím có những lợi thế khác biệt so với các công nghệ truyền thống như Lọc than hoạt tính (ACF) hoặc định lượng muối sắt. Các phương pháp khử clo dioxide (ClO2) truyền thống có khả năng tái nhiễm vi khuẩn cao và yêu cầu không gian lắp đặt nhiều hơn đáng kể so với hệ thống đèn UV, dẫn đến chi phí vận hành sẽ cao hơn.

PURELINE DCD PH  
 

 

 
 

 

 
Pure Dine DC DCD
 
 
 
 

 

 

Các Vị trí UV thường lắp đặt trong các hệ thống nước Thực phẩm & Đồ uống điển hình.

DCD PureLine