Dược phẩm DO
 

 

 

Pharmaline DO - Giải pháp UV khử Ozone và diệt khuẩn cho Dược phẩm.

PharmaLine DO là giải pháp UV khử Ozone và diệt khuẩn của Hanovia, được thiết kế dựa trên các nguyên tắc cGMP, ứng dụng để loại bỏ ozone trong quá trình CIP đường ống. Khi được lắp đặt trong hệ thống phân phối nước tuần hoàn, PharmaLine DO sẽ loại bỏ lượng ozone dư trong nước để duy trì tính toàn vẹn của vi sinh.

pharmaline DO AF H   
 

 

 
 

 

 
Dược phẩm DO
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Hệ thống UV có thể được điều khiển tự động để tắt hoặc mở tùy thuộc vào quá trình bắt đầu hay kết thúc CIP hệ thống đường ống phân phối tuần hoàn. Mỗi hệ thống đi kèm với một màn hình UV / cảm biến UV để đo công suất của đèn, giúp dễ dàng theo dõi và ghi lại hiệu suất. Các hệ thống UV đều được thiết kế đèn UV low pressure với tuổi thọ bóng đèn dài giúp giảm chi phí vận hành.

pharmaline DO AF H   
 
 
 
 

 

 

Các Vị trí UV thường lắp đặt trong các hệ thống xử lý nước cho Dược phẩm điển hình.

Hệ thống UV PharmaLine DO